Zmiany w prawie telekomunikacyjnym.

9414971_mW grudniu uległ zmianie art. 172 prawa telekomunikacyjnego. Wszystko po to aby uchronić nas od tzw.: spamu. W chwili obecnej prawo nakłada na nas jako przedsiębiorców obowiązek posiadania zgody od odbiorcy na przesyłanie do niego oferty handlowej w ramach marketingu bezpośredniego. Uzyskanie takiej zgody jest wymagane zarówno w przypadku osób fizycznych jak i prawnych w przypadku jeżeli wysyłana jest oferta za pośrednictwem środków łączności, przy czym prawodawca nie definiuje dokładnie czym są „telekomunikacyjne urządzenia końcowe i automatyczne systemy wywołujące”. W niektórych komentarzach spotkałam się z opiniami, że dotyczy to głównie telefonów i tzw.: call center. W innych, że również faksów, e-maili i serwerów, kindla, telewizora i wszystkiego co jest podłączone do tzw.: sieci.

Ja stosuję często zasadę dmuchania na zimne, więc u mnie w firmie potraktujemy wszystkie wyżej wymienione jako środki łączności telekomunikacyjnej i zastosujemy przepisy również do ofert wysyłanych drogą e-mailową, czy faksową.

 

Uwaga! Przesłanie takiej oferty klientowi, z którym współpracujemy od dawna ale nie mamy na to pisemnej zgody jest czynem zabronionym prawnie.

 

Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji byłoby uzyskanie od swoich klientów oświadczenia na piśmie, że wyrażają zgodę na przesyłanie do nich treści marketingowych, w tym ofert handlowych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i innych środków łączności. W przypadku stałych umów o współpracy powinna znaleźć się odpowiednia klauzula o tym, że obie strony wyrażają zgodę na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych, w tym ofert w ramach marketingu bezpośredniego drogą systemów teleinformatycznych i innych środków łączności.

 

Jeżeli klient sam się do nas zgłosi z prośbą o ofertę handlową, a nie mamy powyższego oświadczenia, przesłana oferta nie może wykraczać poza zakres wyszczególniony przez klienta. Czyli, np.: nie możemy przesłać oferty alternatywnej lub poszerzonej o produkty, o których on nie wiedział i nie zapytał.

W przypadku ofert handlowych tak zwanych papierowych nadal nie ma uregulowań w tym względzie i wygląda na to, że może to funkcjonować tak jak dotychczas.

 

Niestety nie znalazłam, jak dotąd, żadnej rozsądnej interpretacji. Krótko i treściwie w temacie w linku poniżej:

Przejdź do artykułu

 

Pozdrawiam,

Koł[email protected]