Wyższy Poziom Przedsiębiorczości

23047615_s

WYŻSZY POZIOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

Wyższy poziom przedsiębiorczości, bo mówimy o przedsiębiorczości:

Etycznej

Trwałej

Odpowiedzialnej

Opartej na wartościach

 

Przedsiębiorczość etyczna – postępuje zgodnie z przyjętymi najwyższymi normami etyki biznesowej. Bez kiwania swoich partnerów, bez blefowania, bez manipulacji, bez szarych stref, bez celowego wprowadzania w błąd. Klienci takiej firmy nabywają dokładnie to za co zapłacili. Kontrahenci mają do niej pełne zaufanie. Firma etyczna, to taka, która nie wymaga od pracowników działań nieetycznych, naruszania norm ani manipulacji. Pracownicy czują się w niej dobrze i bezpiecznie. Firma działająca etycznie jest uczciwa, transparentna w swoich działaniach i organizacji, poddająca się badaniom i audytom.

 

Przedsiębiorczość trwała – to taka budowana na lata. Firma powinna trwale budować swoją pozycję na rynku, służyć klientom, przynosić dochód właścicielom i zapewniać bezpieczeństwo pracownikom na wiele lat.

 

Przedsiębiorczość odpowiedzialna –z odpowiedzialnością za swoje działania, za produkt, za usługę, za serwis, za swoje postepowanie, za swój wizerunek na rynku, za swoich pracowników. Naprawia wyrządzone innym szkody ale też nie pozwala robić szkody sobie. Firma odpowiedzialna broni swojej pozycji, nie pozwala nikomu w sposób nieuczciwy narażać jej na straty.

 

Przedsiębiorczość oparta na wartościach – realizująca wartości swoich założycieli i pracowników. Posiadająca cele wyższe, nadrzędne i kierująca się nimi w swoim codziennym działaniu.

 

Dlaczego tak?

Bo to się bardziej opłaca. Opłaca się być w biznesie etycznym, trwałym, odpowiedzialnym i kierującym się wartościami. Nie jest to wydumane. Nie są to pobożne życzenia.

 

Przez 14 lat prowadzenia własnej firmy przekonałam się na własnej skórze, że tylko takie postępowanie się opłaca firmie i mnie. Właściciel takiej firmy lepiej śpi, ma mniej kłopotów, nie musi niczego chować, niczego udawać. Właściciel takiej firmy ma więcej świętego spokoju.

 

A że to nie jest łatwe? Pewnie, że nie jest, to tak jak w życiu. Nie jest łatwo być przyzwoitym człowiekiem, ale jak dobrze takiemu komuś jest samemu ze sobą!

A że wokół pełno nieuczciwości, przekrętów, oszustów? Jasne i dlatego lepiej trzymać się od nich z daleka, a już na pewno nie być kolejnym.