Formy przedsiębiorczości

31738802_sJaką formę prawną wybrać?

Jak zarejestrować firmę?

Mój Drogi Czytelniku.

To są bardzo dobre pytania. Tylko ja nie jestem prawnikiem i nie jestem w stanie odpowiedzieć w sposób pełny. Spróbuję przekazać Ci podstawowe informacje na ten temat, ale zalecam, zachęcam i namawiam do skorzystania z usług prawnika.

Znalezienie dobrego prawnika jest teraz dla Ciebie zadaniem numer 1 jeżeli zakładasz własny biznes.
Miej kogoś takiego, kto pomoże Ci dokonać tej, jakże trudnej decyzji, jak i potem będzie Ci doradzał, kontrolował, opiniował.

Ja korzystam z pomocy prawników cały czas. Są tygodnie, że pracujemy na bieżąco, a potem długie miesiące, że nic się nie dzieje. na początku dawałam do zaopiniowania każdą umowę, każdy papier. Nasze regulaminy pracy i wynagradzania, wszelkie umowy z pracownikami i kontrahentami, kwestie windykacyjne oddawaliśmy do prawnika, dopóki sami się czegoś tam nie nauczyliśmy.

Musisz mieć kogoś, kto zna prawo w zakresie:
– kodeksu cywilnego
– prawa spółek handlowych
– ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
– prawa pracy
– ustaw o podatkach dochodowych
Rozumiem, że przepisy podatkowe i rachunkowe doskonale zna Twoja księgowa lub biuro księgowe.

Biznes, biznesem, możemy sobie to tak nazywać, natomiast jeżeli mowa o własnym biznesie, to musi on mieć formę prawną.

Prawnik jest Ci potrzebny, żeby ustalić razem z Tobą jaką formę prawną będzie miała Twoja firma. Czy w Twoim przypadku lepiej będzie prowadzić działalność gospodarczą, czy założyć spółkę prawa handlowego?

Nie czuję się na siłach doradzać w tej kwestii. Jedynie co mogę powiedzieć, to ja też miałam taki dylemat i dokonałam słusznej decyzji zakładając spółkę z o.o. W przypadku kiedy pracujesz z instytucjami, urzędami, wielkimi firmami, spółki prawa handlowego zyskują w oczach kontrahentów większą wiarygodność. Dlaczego? zapytasz. Nie wiem, sama znam parę dużych, świetnie funkcjonujących przedsiębiorstw będących czyjąś działalnością gospodarczą. Nie zmienia to faktu, że przychylniej i z większym zaufaniem patrzy się w tym kraju na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, czy spółkę jawną. Chociaż ta druga dla zasady niewiele różni się od działalności gospodarczej.

Zakładając firmę myśl o przyszłości. To co teraz wydaje Ci się rozsądne, może być niewystarczające lub niewłaściwe za pięć, siedem lub więcej lat. Zakładasz firmę na lata, pamiętaj o tym, patrz do przodu. Spróbuj zastanowić się nad tym w jakim miejscu będzie Twoja firma za dwa, trzy i za pięć lat. Wiem, że to wróżenie z fusów i korporacyjne zabawy. Też tego nie lubię. W tym momencie nie oczekuję od Ciebie, że podasz jakie będziesz mieć przychody, czy jaką rentowność w firmie. Chodzi jedynie o to, do czego dążysz? Czy będziesz powiększać firmę, czy podejmiesz się nowych wyzwań? Czy rozszerzysz zakres działalności? Czy będziesz mieć więcej produktów, działów itp.? Nad tym się zastanów. A jeżeli tak, to jaka wtedy forma prawna będzie miała największy sens?

Pisząc o typach spółek posiłkuję się Encyklopedią Zarządzania. Jest to nudnawy temat.
Jeżeli chcesz wiedzieć cokolwiek na temat form przedsiębiorczości, to właśnie przytaczam cokolwiek.

Istnieją następujący typy spółek prawa handlowego:
Spółki osobowe
1) spółka jawna
2) spółka partnerska
3) spółka komandytowa
4) spółka komandytowo – akcyjna
Spółki kapitałowe
5) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
6) spółka akcyjna

W spółkach osobowych wspólnicy, czyli właściciele odpowiadają swoim majątkiem za zobowiązania spółki i są mocno zaangażowani w działalność spółki.
W spółkach kapitałowych, wspólnicy odpowiadają do wysokości wkładu własnego, czyli kapitału założycielskiego. W dużych przedsiębiorstwach wspólnicy są często odsunięci od codziennej pracy firmy.

Spółka jawna – jest najprostszą formą, polega na tym, że dwie lub więcej osób prowadzą wspólnie przedsiębiorstwo i odpowiadają majątkiem za jej zobowiązania, przy czym wierzyciel w pierwszej kolejności egzekwuje swoje prawa z majątku spółki. Spółka jawna, podobnie jak pozostałe, podlega ustawom rachunkowej i podatkowej. Zawiązuje się ją poprzez spisanie umowy.

Spółka partnerska – umożliwia wykonywanie wolnego zawodu przez wspólników pod wspólną firmą. Dotyczy jedynie tak zwanych wolnych zawodów. Nie może być, np. spółką produkcyjną. Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania firmy wynikające z działalności pozostałych partnerów o ile nie ma innych zapisów w umowie spółki. Umowa spółki musi być zawierana u notariusza. Prawo nakłada obowiązek rejestracji spółki partnerskiej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Spółka komandytowa – spółka osobowa umożliwiająca prowadzenie bardzo szerokiej działalności. Cechą charakterystyczną dla tego typu spółki jest istnienie dwóch rodzajów wspólników: komandytariusza i komplementariusza, których różni zakres odpowiedzialności. Jedynym organem spółki komandytowej jest zgromadzenie wspólników, gdzie główną rolę odgrywają komplementariusze. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki swoim osobistym majątkiem, czyli tak jak w spółce jawnej. Najczęściej to on reprezentuje spółkę o ile umowa spółki nie przewiduje inaczej. Komandytariusz odpowiada jedynie do ustalonej w umowie kwoty, tzw.: sumy komandytowej. Ma możliwość reprezentowania spółkę, ale tylko jako pełnomocnik. W sytuacji, gdy przekroczy zakres swoich uprawnień, będzie działał bez pełnomocnictwa lub go nie ujawni, będzie odpowiedzialny za skutki podejmowanych działań tak jak komplementariusz. Komandytariusz będzie odpowiadał również bez ograniczenia za zobowiązania spółki komandytowej, gdy jego nazwisko lub nazwa ujawnione zostanie w nazwie spółki. Spółkę komandytową zakłada się poprzez podpisanie aktu notarialnego i rejestrację w KRS.

Spółka komandytowa – akcyjna – w tym rodzaju spółki jeden ze wspólników musi być komplementariuszem i jeden akcjonariuszem. Czyli kapitał spółki jest podzielony na akcje. Akcjonariusz nie ponosi odpowiedzialności za działania spółki, którą prowadzi komplementariusz. Założenie tego typu przedsiębiorstwa wymaga podpisanie statutu spółki oraz rejestracja w KRS.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być założona przez dowolną liczbę wspólników (do 100) zarówno osób fizycznych jak i podmiotów prawnych w celu prowadzenia wszelkiego rodzaju działalności. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki jedynie do wysokości swoich udziałów (odstępstwem od tego są zobowiązania w stosunku do Skarbu Państwa). Organami spółki są: zgromadzenie wspólników, jako najwyższa władza spółki, zarząd, powoływany przez zgromadzenie wspólników oraz rada nadzorcza i/lub komisja rewizyjna, wtedy kiedy umowa spółki przewiduje powołanie tych dwóch organów. Zarząd spółki powoływany przez zgromadzenie wspólników, zarządza bieżącą działalnością spółki, natomiast kontrolę nad nim sprawuje rada nadzorcza. Oczywiście dopuszczalne jest i tak się dzieje w wielu mniejszych firmach, że wspólnik lub wspólnicy zasiadają jednocześnie w zarządzie firmy. W celu założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy podpisać umowę spółki w formie aktu notarialnego, wnieść kapitał założycielski w całości i zarejestrować spółkę w KRS.

Spółka akcyjna kumuluje kapitał wielu osób lub firm. Kapitał dzieli się na akcje o równej wartości, które są papierem wartościowym. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Proces zakładania i rejestracji spółki akcyjnej jest drogi, skomplikowany i czasochłonny. Dużą zaletą tego typu spółek jest łatwość pozyskiwania kapitału w trakcie funkcjonowania firmy i jej pełna transparentność, jawność ksiąg i sprawozdań. Minusem są duże wymagania formalne stawiane tego typu spółkom, konieczność zatrudniania dodatkowych osób zajmujących się sprawozdawczością i obsługą prawną, finansową i zarządczą.

Tyle w temacie spółek. Jeszcze kilka słów na temat działalności gospodarczej. Jest to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły (zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej). Prowadzenie działalności gospodarczej dozwolone jest każdej osobie na równych warunkach. W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej osoba może wykonywać wszystkie czynności za wyjątkiem działań zabronionych prawem. Podstawowym aktem prawnym regulującym prowadzenie działalności gospodarczej jest Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. W celu założenia działalności gospodarczej należy wypełnić wniosek CEIDG, co można zrobić w chwili obecnej przez internet o ile posiadasz podpis elektroniczny, więcej pod linkiem:
www.firma.gov.pl
Lub wypełnić, wydrukować i złożyć go w formie papierowej w odpowiednim urzędzie (miasta, gminy, itp.), wniosek wraz z załącznikami pod poniższym linkiem:
http://www.mikrofirmy.pl/zaloz-firme/wzory-dokumentow/doc/CEIDG-1_1.04_ZALACZNIKI.pdf

UWAGA! Założenie działalności gospodarczej jest całkowicie bezpłatne. Ostatnio sama zakładałam działalność i momentalnie otrzymałam kilka listów z drukami przelewu i informacją o tym, że po zapłaceniu odpowiedniej kwoty firma Kołczewska zostanie wpisana do rejestru. Nie mamy takiego obowiązku rejestrować Swojej działalności w żadnym płatnym rejestrze.

 

Nie wiem na ile pomogły Ci te informacje. Może przynajmniej będziesz mógł błysnąć jakąś wiedzą na spotkaniu z prawnikiem.

I jeszcze jedna kwestia związana z zakładaniem działalności, bez względu czy w postaci spółki czy działalności gospodarczej – zakres działalności. Musisz go określić zakładając taką czy inną firmę przedsiębiorczości.
Spotkałam wiele osób, które zakładając firmę wpisywały w zakres działalności wszystko co popadnie, na zasadach „od przybytku głowa nie boli” i „nie wiadomo co się w życiu może przydać”. Zdecydowanie odradzam takie praktyki. Osobiście nie traktuję poważnie firmy, która ma w działalności wpisane i handel detaliczny artykułami z drewna, rozmnażanie rośli i wydobycie torfu, produkcja chleba i produkcję kleju, edukację, działalność agentów turystycznych, montaż filmów i chów bydła. No sorry, ale w tym momencie to ja już nie wiem z kim rozmawiam. Specjalistami od czego? No chyba od niczego!
Tabelę kodów PKD – Polskiej Klasyfikacji Działalności znajdziesz pod poniższym linkiem. Jest z czego wybierać i radzę zrobić to mądrze. Jeżeli wyda Ci się, że dana pozycja jest Ci bliska, to proponuję kliknąć na nazwę i otworzyć opis, bowiem wcale nie jest to oczywiste.

www.biznes.gov.pl/tabela-pkd

Kodeks spółek handlowych i Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej znajdziesz bez problemu na stronach sejmu i możesz ściągnąć za darmo.

www.isap.sejm.gov.pl

Tyle na dzisiaj.
Pozdrawiam,
Koł[email protected]